Cultuur, Taal en Onderwijs

Beleid voor cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Meer informatie over de beleidsnota Nij Poadium

Cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Stimuleren van de Friese taal

Meer informatie over literatuur, taaldocumentatie, taalpromotie en taalhulpmiddelen

link

Taalplan Frysk 2030

Meer informatie over het project Taalplan Frysk 2030. Frysk, foar no en letter

Ga naar de pagina over Taalplan Frysk

Fries in het onderwijs

Meer informatie over Fries in het onderwijs

link

Bescherming van de Friese taal

Meer informatie over de wetten en verdragen die van toepassing zijn op de Friese taal

link

Taal fan it hert

Voorlichting over de Friese taal

Link

Leeuwarden-Fryslân 2028

Meer informatie over LF2028

Link

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK)

Overzicht afspraken Rijk en provincie voor het bevorderen van de Friese taal en cultuur

Link

Pagina opties